TL Bygg växer!

21 december, 2016

TL Bygg växer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året som gått har vi hittills växt med 9 personer på tjänstemannasidan, en nettoökning på 25 %. Vi ser gärna fler kvinnor i byggbranschen och på vårt företag – och det går framåt för oss. Vi har nu 24 % kvinnor i denna grupp jämfört med 19 % 2015.

Som en jämförelse var det 15 % kvinnor sysselsatta i byggsektorn 2014 (källa: Sveriges Byggindustrier)