Stolt byggmästartradition

TL Bygg är ett lönsamt företag med starka grundvärderingar. Värderingarna är väl förankrade i organisationen sedan lång tid tillbaka och grundar sig på en stolt byggmästartradition. Dessa grundvärderingar är väl förankrade i företags själ och genomsyrar vår vardag.

– Långsiktighet betyder både goda relationer och hållbara
byggnationer.

– Pålitlighet är att ta ansvar, prestera jämn och hög kvalitet
samt att hålla löften.

– Samverkan innebär att, genom delaktighet och flexibilitet,
skapa mervärde för alla aktörer och optimera resultatet.

– Engagemang är att brinna för uppgiften och att alltid vilja
överträffa både sig själv och kundens förväntningar.