Renovering av tvättstugor Larsbergsvägen

Renovering av nio stycken tvättstugor på Larsbergsvägen, Lidingö.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Beställare John Mattsson Fastighets AB,