Solidaritetshuset

Återställande efter vattenskada på grund av fruset vattenrör. Läckage på översta våningen med totaldränka bjälklag ända ner till entréplan som följd.
Solidaritetshuset görs stomrent och torkas ut innan återställning. Byggnaden är K-märkt varpå kraven för den omfattande rivningen är ställda på högsta nivå.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Kontor, Ombyggnad,
Beställare Salus Ansvar,