Port 73 etapp 3

Tillbyggnad av handelsplats Port 73 i Haninge. Entreprenaden omfattar grundläggning och en betongplatta om 4300 m² med större lastkaj och flertalet hiss/rulltrappsgropar.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Nyproduktion, Övriga projekt,
Beställare Atrium Ljungberg AB,