Kvarteret Hilton 2

Kontorsanpassning på 1.800 m² med mycket specialsnickerier för runda, mjuka lösningar i lokaler som i grunden inte är anpassade för det. Samtlig byggdokumentation och kommunikation sker på engelska.

projektinformation
Projektår: 2011
Projekttyp Avslutade, Kontor, Ombyggnad,
Beställare Internationellt läkemedelsföretag,