Kv Österbotten 8

Mordernisering av tre våningsplan i en kontorsbyggnad omfattande totalt 3000m2 BTA. För att skapa ljusare lokaler kommer mellanväggar rivas och ersättas med glaspartier samt en mer öppen planlösning. Avväxlingar av väggar ingår i relativt stor omfattning i projektet.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Kontor, Ombyggnad,
Beställare Humlegården,