Hus 422 Sickla

Grundläggning för ny kontorsfastighet i Sickla. Gjutning och grundförstärkning av anslutande gruvsystem för transporter samt utställningslokaler.
TL Bygg kontrakterades också för uppstolpning av yttertaket till en yta av ca 2500 m².

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Kontor, Nyproduktion,
Beställare Atrium Ljungberg AB,