Gränby Entré Hus 2

Gränby Entré Hus 2 – byggstart april 2017

Nu påbörjas etapp två av tre i byggandet av Gränby Hus Entré – en del av bostadssatsningen i Gränbystaden

I Gränbystaden är TL Bygg med och utvecklar Uppsalas nya och andra stadskärna genom att uppföra bostadshus på uppdrag av Atrium Ljungberg. Bostäderna i Gränby Entré byggs i tre etapper och efter ett framgångsrikt arbete med etapp 1  har vi nu fått förtroendet av Atrium Ljungberg att bygga även Gränby Entré Hus 2. Byggstart är satt till april 2017 och beräknad inflyttning är i oktober 2018.

Läs gärna mer om Gränbystaden på Atrium Ljungbergs hemsida: Gränbystaden – Atrium Ljungberg

Om hus 2

Huset, ritat av Sweco Architects, kommer bestå av två våningar med kommersiella lokaler och fem våningar bestående av 71 stycken hyreslägenheter. Lägenheterna, i sin tur, består av 28 st. 1 RoK, 39 st. 2 RoK och 4 st. 3RoK och har tillsammans en bruttoarea (BTA) på 5294kvm.  Alla lägenheterna kommer att utrustas med balkong.

Lokalerna som kommer husera bland annat skräddare, café, barberare och restaurang har tillsammans en BTA på 2840kvm.

Huset byggs med en lätt stomme bestående av stålpelare, plattbärlag och utfackningsväggar då det byggs ovanpå ett garage. Det kommer bli tegel på våning 1-2 och fasadskivor på resterande plan.

Ansvaret för förmedling av lägenheterna ligger hos Uppsala Bostadsförmedling.

Om projektet

Det arbetschef Christer Jansson ser som den största utmaningen i detta projekt är tider, logistik och utrymme.

– Vi har en logistikfirma inkopplad som arbetar med att samordna de olika projekten som kommer gå samtidigt, berättar Christer. Det handlar om kommunens markjobb, Atrium Ljungbergs markjobb, centrumbyggnaden, husbyggnaden, trafiknoden och den hänsyn som ska tas för besökare i Gränby Centrum.

Gränby

Miljöarbete

TL Bygg och Atrium Ljungberg certifierar de nya bostäderna i Gränby med Miljöbyggnad.

Tack vare certifieringen blir fastigheternas miljöprestanda mer kommunicerbar gentemot hyresgäster och dessutom jämförbar med andra liknande byggnader.

Certifieringen omfattar energi, inomhusmiljö och material vilket alltså är färre aspekter än Breeam, men kraven är istället mer djupgående, inte minst när det gäller byggnadsmaterial.

En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld och Atrium Ljungberg och TL Bygg har som mål  att uppnå minst nivå silver i Gränbyprojektet. TL Bygg är mycket engagerade, vilket certifieringen även bidrar till.

Följ projektet

Vi kommer kontinuerligt lägga upp information om och bilder på hur arbetet fortskrider så håll koll på denna sida.

 

Gränby Entré Bostäder

Gränby Entré Hus 2 – inflytt oktober 2018

 

 

projektinformation
Projektår: 2017-2018
Arkitekt: Sweco Architects
Projekttyp Bostäder, Nyproduktion, Pågående,
Entreprenadform Samverkansentreprenad,
Beställare Atrium Ljungberg AB,
 

Ansvarig

Christer Jansson
Affärschef
Mobiltelefon: 073-0261994
E-post: christer.jansson@tlbygg.se