TL Bygg tilldelas Nacka Kommuns Miljödiplom

24 april, 2017
Miljöcertifiering

Foto: Nacka Kommun

En del av Nacka Kommuns miljösatsning

Nacka Kommun satsar hårt på miljöfrågor och sedan 2016 finns ett miljöprogram med sex lokala mål som alla ska vara uppnådda till 2030. Som en del av detta miljöarbete ligger att uppmuntra kommunens företagare att miljöcertifiera sig och diplomera dem som gör det.

Den 20/4 mottog Camilla Alfalk, KMA-ansvarig på TL Bygg, detta diplom som ett bevis på att företaget är miljöcertifierat. Att vara en del av kommunens, och därmed landets, miljöarbete är både viktigt och en självklarhet för oss på TL Bygg.