Säkerhetsdagen 28 april 2017

2 maj, 2017

Säkerhetsdagen TL Bygg

Vi uppmärksammar säkerhetsfrågorna i branschen

För tredje året i rad utlyste Sveriges Byggindustrier en särskild säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i bygg- och anläggningsbranschen.  Vi på TL satte av 1 timme på samtliga arbetsplatser för att samlas och diskutera arbetsmiljö och säkerhet hos oss. Respektive platschef höll i samlingen men VD, arbetschefer och KMA-ansvarig besökte en arbetsplats var för att finnas till hands och svara på frågor men också för att fånga upp ämnen, tips och idéer att ta med tillbaka till huvudkontoret.

Platscheferna fick innan samlingen ett förslag på agenda med diskussionsunderlag från BI, information om hur olycksstatistiken ser ut i Sverige och hur den ser ut på TL Bygg, information om varför det är så viktigt att vi rapporterar incidenter både för individen och för företaget samt en introduktion till Tysta Boken*. Resultatet blev att vi lyckades samla nästan samtliga medarbetare i produktion och gemensamt prata om bra säkerhet på våra arbetsplatser. Vi fick in massor av feedback, tips och frågor som vi kan arbeta vidare med.

Engagemanget, stoltheten och kompetensen hos våra yrkesarbetare inom arbetsmiljöområdet var slående och vi ser fram emot att jobba vidare med frågorna vi fått in och att genomföra en ännu bättre säkerhetsdag nästa år!

 

*Tysta Boken är en säkerhetsmanual i bilder för en enklare kommunikation. Manualen är framtagen av Sveriges Byggindustrier i samarbete med NCC.