Ramavtal med Stockholmshem

20 januari, 2017

StockholmshemTL Bygg har tecknat ett ramavtal med Stockholmshem som avser större ombyggnadsarbeten >10 MSEK och löper i två år med möjlighet till förlängning.