Ramavtal med Frälsningsarmén

6 februari, 2017

Vi har tecknat ett ramavtal med Frälsningsarméns Förlags AB som omfattar att beställaren vid behov ska kunna avropa förekommande arbeten. Avtalet gäller till och med 2017-12-31.