Svensson i Lammhult

Tillbyggnad i Sickla Köpkvarter av huvudentré samt trapphus och hiss om sex plan. Trapphuset byggs med förbindelsegångar till befintliga lokaler.
Då två av varandra oberoende byggnader från olika tidsåldrar byggs samman med det nya trapphuset, ställs höga krav på kontinuerlig granskning. Den stora variationen av material samt höjder i byggnaderna medför också att kvalitet och nogrannhet i vårat arbete måste lyftas fram.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad, Övriga projekt,
Beställare ALAB,