Bostadssatsning i Gränby!

 

Gränbystaden

Erik Pelling kommunalråd, Annica Ånäs vd Atrium Ljungberg, Johan Edlund vd TL Bygg.

Med spadtaget för 62 hyreslägenheter i Gränbystaden i mars gick också startskottet för vår bostadssatsning.
Bostäderna i Gränby Entré är en del av TL Byggs och Atrium Ljungbergs stora satsning på bostäder. Totalt planerar Atrium Ljungberg för 450 lägenheter i Gränbystaden och TL Bygg är entreprenör för det första projektet. Atrium Ljungberg planerar även för uppemot 1 000 bostäder i Sickla.

Läs hela pressmeddelandet
Läs artikel i Uppsala Nya Tidning

Beskrivning av Hus 1

Huset kommer att vara beläget intill Gränby Centrum mellan dess västra och södra entré och omfatta dels kommersiella lokaler på plan 1 & 2 (3.184 kvm BTA) dels bostäder i huvudsak på plan 3-7 ( 4.780 kvm BTA).

Från plan 3 och uppåt är huskroppen indragen för att ge utrymme åt en trevlig takterrass åt de boende. På den ca 930 kvm stora terrassen kommer det finnas planteringsytor, grillplats och olika umgängesytor.

Alla lägenheter har också balkong  eller altan mot terrassen. I övrigt kommer alla lägenheterna ha parkettgolv förutom i badrum där det blir klinker på golv och kakelväggar. Badrummen kommer utrustas med tvättmaskin och torktumlare, köken utrustas med vitvaror.

Grundläggningen består av en pålad fribärande platta på mark och stommen är en prefabstomme av betong från Abetong bestående av prefabricerade pelare och betongväggar. Bjälklag gjuts plats på plattbärlag.

Fasaden på plan 1 & 2 är isolerade fasadelement med platsmurning av fasadtegel, medan från plan 3 till plan 7 är dessa med rillad färdig betongyta.

Taket är uppstolpat med träkonstruktion belagt med plåt.

Fläktrum för bostäderna förläggs uppe på taket och för lokalerna på plan 2.

Miljöarbete

TL Bygg och Atrium Ljungberg certifierar de nya bostäderna i Gränby med Miljöbyggnad.

Tack vare certifieringen blir fastigheternas miljöprestanda mer kommunicerbar gentemot hyresgäster och dessutom jämförbar med andra liknande byggnader.

Certifieringen omfattar energi, inomhusmiljö och material vilket alltså är färre aspekter än Breeam, men kraven är istället mer djupgående, inte minst när det gäller byggnadsmaterial.

johanna– En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld och Atrium Ljungberg och TL Bygg har som mål  att uppnå minst nivå silver i Gränbyprojektet. TL Bygg är mycket engagerade, vilket certifieringen även bidrar till, säger Johanna Hammar, projektledare på Atrium Ljungberg.

 

Följ projektet

Under sommaren plattan till Hus 1 gjutits färdigt och stommontaget är nu påbörjat, vilket kommer att pågå resten av hösten. Det första huset ska stå klart i oktober 2017 och det tredje och sista huset beräknas vara på plats i jan 2019.

Om Gränbystaden

Uppsala har varit ett kulturellt och kommersiellt centrum ända sen universitetet grundades på 1400-talet. Men ett nytt Uppsala är på väg att skapas. Handel, kontor, bostäder, kultur, lärande och service i en dynamisk mix. Tillväxten är hög i Uppsala, antalet invånare ökar med nio procent om året och marknadstillväxten ligger på 15 procent.

Läs mer på Atrium Ljungbergs hemsida: Gränbystaden – Atrium Ljungberg

projektinformation
Projektår: 2016-2017
Projekttyp Bostäder, Nyproduktion, Pågående,
Entreprenadform Samverkansentreprenad,
Beställare Atrium Ljungberg AB,
 

Ansvarig

Jonas Bölegård
Affärsstöd
Telefon: 08-610 19 98
Mobiltelefon: 0730-26 19 98
E-post: jonas.bolegard@tlbygg.se