Skuru skola

Vi  har utfört en om- och tillbyggnad av  befintlig matsal och storkök i Skuru skola på uppdrag av Nacka kommun.

 

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad, Övriga projekt,
Beställare Nacka Kommun,