Sickla Front II

Vi har påbörjat grundläggningen till det nya kontorskvarteret Sickla Front II.  Vi utför markarbeten i form av fyllning, uppackning och rörläggning inför FAG-arbetet (form, armering och gjutning) av bottenplatta på ca 8000m2, ca 3000m3 betong. Den största plinten innehåller  ca 8,5 ton armering till största delen 32 mm järn.

Projektet är uppdelat i två etapper, den största etappen påbörjades under v 2 och planeras vara färdig v 26. Etapp 2 har preliminär start under oktober 2016 och beräknas pågå tre till fyra månader.

Detta nya kontorskvarter som ska byggas består av två kontorsbyggnader som ligger i västra Sickla, invid den nya tvärbanedragningen i Sickla. Här kommer drygt 300 människor att flytta in och börja arbeta från och med 2018.

 

projektinformation
Projektår: 2016
Projekttyp Avslutade, Kontor, Nyproduktion,
Entreprenadform Delad entreprenad,
Beställare Atrium Ljungberg AB,