Säby 3:74 – Barkarby

Projektet, med startdatum 170301, är beläget i Barkarby och avser ombyggnation och konvertering av befintligt kontorshus till tillfälligt boende. Fastigheten kommer att inrymma totalt ca 40st rum med gemensamma kök och badrum på plan 1 och 2 samt lgh-förråd och tvättstugor i källarplanet. Total bruttoarea på ca 1 100 kvm.

Kuriosa*

Byggnaden ingår i en bevarad bebyggelsestruktur med flera byggnader som tidigare hörde till Barkarby flygfält och har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden, Kasern 22, är en tidstypisk och välbevarad funkisbyggnad med en mycket hög klass, både i sin arkitektur och i sin detaljering.

Byggnaden fungerade som kasern för en flygdivision. Det inre var uppdelat i 4 större logement för manskap och enskilda rum för underbefäl samt kontor. Mellan logementen och underbefälens rum fanns en yta för uppställning.

Byggnaden representerar därmed ett högt arkitektur- och försvarshistoriskt värde och även viktigt för samhällsutvecklingen mellan första och andra världskriget. Flottiljen kom i förlängningen att medverka till framväxten av samhället Barkarby.

*Järfällahus

 

 

projektinformation
Projektår: 2017
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Entreprenadform Totalentreprenad,
Beställare Järfällahus,
 

Ansvarig

Mikael Pettersson
Projektchef
Telefon: 08-610 19 64
Mobiltelefon: 0730-26 19 64
E-post: mikael.pettersson@tlbygg.se