Rådhuset Uppsala

Upprustning för ny användning med varuhus i plan 1 och 2 samt anpassning till storrumskontor i plan 3 och 4. Ett glashus byggs till på gårdssidan som kommer inrymma handelsytor i 2 plan. Nytt gemensamt fläktrum placeras på glashusets vindsvåning. En tidigare gårdsbyggnad på rådhusets gavel ersätts av en ny byggnad som kommer inrymma serviceutrymmen till varuhus och restaurang.

Stor aktsamhet måste vidtas vid vår upprusning med hänsyn till byggnadens antikvariska värde. Rådhuset i Uppsala uppfördes i sin ursprungsform 1645 och har under dess dryga 350 år länge varit centrum för stadens offentliga liv, en roll som alltmer har förlorats när växande verksamheter flyttat till närliggande byggnader. Med en ny utbyggnad och nya funktioner avser Atrium Ljungberg blåsa nytt liv i Rådhuset för att låta det återta rollen som stadens främsta mötesplats.

projektinformation
Arkitekt: AIX arkitekter, BAU arkitekter
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad, Övriga projekt,
Beställare Atrium Ljungberg AB,