Nätrullaren

Nybyggnad av paviljong bestående av två stycken fristående huskroppar under en gemensam takkonstruktion. Den ena husdelen uppförs på befintlig pir och är avsedd för restaurangverksamhet. Den andra husdelen är tänkt att fungera som samlingslokal för intilliggande parkverksamhet.

projektinformation
Projektår: 2010
Arkitekt: Sydväst arkitektur och landskap.
Projekttyp Avslutade, Nyproduktion, Övriga projekt,
Beställare Fastighetskontoret,