Kvarteret Skottet

Omfattande återställning av nedbrunnet yttertak inkluderat ventilation samt vindsförråd för byggnaden.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Kontor, Ombyggnad,
Beställare AB Stockholmshem,