Kvarteret Krubban

Kontorsanpassning åt Statens fastighetsverk, Kvarteret Krubban på Östermalm för hyresgästen Sveriges Arkitekter.

 

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Kontor, Ombyggnad,
Beställare Statens Fastighetsverk,