Kvarteret Harven

Stambyte och ombyggnad av lägenheter från mindre till större samt ombyggnad av källarplan till lägenheter mot gården. Renovering av fasad och trapphus samt markarbeten på innergården.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Beställare Acasso Music,