Kvarteret Årstalund

Totalentreprenad i Årsta centrum. Ombyggnad av lokaler i kulturminnesmärkt hus till förskola. Hårda krav på barnanpassning samt styrning på grund av byggnadens antikvariska värde.

 

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad, Övriga projekt,
Beställare AB Familjebostäder,