Kv. Karlavagnen 10

Innergårdsrenovering i centrala Stockholm. Nytt bjälklag då bärigheten på det befintliga dömts ut. I samband med renoveringen förädlas ytan med ett nytt gårdshus som binds samman med befintliga lokaler som också renoveras i källar- och gatuplan.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad, Typ av projekt,
Beställare Brandkontoret,