Kv Atlas 8, Gamla Stan

TL Bygg har fått uppdraget att utföra ett unikt ombyggnadsprojekt i Gamla Stan i en fastighet från 1637, Kv Atlas 8, som ligger i hörnet Skomakaregatan 34, Tyska brinken 24. Huset har  även varit benämnt ”Förgylldte Lejonet” och har bl.a. en historia som värdshus under 1800-talet. Fastigheten består av fyra stycken små fastigheter från medeltiden vars källare fortfarande finns kvar. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets byggnadsklassificering.

Idag finns ett galleri i suterrängvåning, kontor på bottenplan och i övrigt bostadslägenheter i fastigheten.

Vi ska utföra en ombyggnad av tidigare möteslokaler på plan 3 samt vind, som nu byggs om till en bostadslägenhet i etage. Uppdragsgivare är Draken Arkitektur AB.

Produktionsstart är den 7/4 och lägenheten skall vara klar för uthyrning den 15/6.

projektinformation
Projektår: 2015
Arkitekt: Draken Arkitektur AB
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Kontor, Ombyggnad,
Entreprenadform Totalentreprenad,
Beställare Savills Förvaltning,