KTH 43:11 ABE skolan

Väg- och vattenkvarteret vid KTH är från mitten av 1950-talet. Syftet med projektet är utveckla området genom att bland annat skapa en tillbyggnad som knyter samman flyglarna.

Projektet består av att skapa en helt ny byggnad på 2600 m² i 4 våningar. Utöver tillbyggnaden skall ca 3000 m² av befintliga byggnader renoveras. Ny och befintlig byggnation knyts till sist samman med gångar av glas.

Den nya tillbyggnaden för ABE-skolan på KTH Campus har fått högsta betyg, guld, i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Läs mer om certifieringen här »

 

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Nyproduktion, Övriga projekt,
Beställare Akademiska Hus,
Miljöklassificering Miljöbyggnad GULD,