Kv Fören, Gröndal

TL Bygg utför ett ombyggnadsprojekt åt Stockholmshem, Kv Fören, i Gröndal som avser ombyggnad utav fem stycken tomställda bostadshus. Husen ska totalrenoveras med nya installationer, kök, badrum och ytskikt. Även fönster och dörrar ska renoveras alt bytas ut i samtliga fastigheter. Lägenheterna ska förses med balkonger och källar- och vindsplanen ska omdisponeras.

Befintliga tvättstugor i fastigheterna ska renoveras och nya ska byggas. FTX-ventilation ska installeras med nya fläktrum på vinden. Värmekulvertarna mellan husen byts ut och utemiljön ska förnyas. Befintliga lokaler i fastigheterna ska byggas om till lägenheter och nya smalhissar ska monteras.

Projektet startar den 6/10-14 och skall vara färdigt senast den 30/12-2016.

projektinformation
Projektår: 2014-2016
Arkitekt: Jan Lundkvist Arkitekter AB
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Beställare AB Stockholmshem,