Gränby köpstad hus 6 Uppsala

Vi har utfört grund, fasad och stomkomplettering i Gränby Köpstad åt Atrium Ljungberg som har byggt  tre nya restauranger där; Pizza Hut, ChopChop och Subway.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Nyproduktion, Övriga projekt,
Beställare Atrium Ljungberg AB,