Globen fasad

TL Bygg har på uppdrag av SGA Fastigheter ansvarat för tvättning av huvudfasaden av Globen från toppen till ekvatorn, samt det stora arbetet med att byta 42.366 bultar.
Till sin hjälp har TL Bygg haft Klätterservice som utförde bultbytet och LAPE som ansvarade för hängställningen när den skulle upp och ner för säsongen.

Alla bultar runt Sky View (Om skyview) byttes med genom att hänga i rep och nattetid, så att SkyView-bollarna kunde användas för turister på dagtid. Just dessa pass var väldigt långa, normalt mellan 21.00 – 07.00, och påfrestande då de fick hänga i rep, med pannlampa, samt alla verktyg & bultar hängandes runt om kroppen.

Ett lyckat resultat!

Läs mer om Ericsson Globe.

projektinformation
Projektår: 2011 - 2015
Arkitekt: Berg Arkitektkontor AB
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad, Övriga projekt, Typ av projekt,
Entreprenadform Utförandeentreprenad,
Beställare SGA Fastigheter,