Glashuset, Slussen

TL Bygg ska utföra en kontorsanpassning på plan 8 och 9 i Glashuset vid Slussen.

Vi skall bland annat riva ut glaspartier, vissa kontorsväggar och en ljudstudio för att öppna upp ytan. De utrivna glaspartierna kommer att återanvändas för att skapa nya mötesrum och nya mattor läggs in i hela lokalen. Snickerierna i de befintliga pentryn skall ändras,  två nya WC byggs och el, armaturer och ventilationen ses över. På plan 8 kommer vi att dela av kontorsplanet i två för att skapa en lokal för ytterligare en hyresgäst.

Projektstart är den 15/2 och beräknas vara färdigställt till den 29/4-2016.

projektinformation
Projektår: 2016
Arkitekt: Tengbom
Projekttyp Avslutade, Kontor, Ombyggnad,
Entreprenadform Samverkansentreprenad, Utförandeentreprenad,
Beställare Atrium Ljungberg AB,