Frälsningsarmén

På uppdrag av Frälsningsarmén har vi byggt om Myrornas lokal i Värtan om ca 2300kvm med en tillbyggnad på 130 kvm taket. Tillbyggnaden är det nya fläktrummet.

Vi har rivit alla installationer och ytskikt förutom terrazzon i trapphuset och hissen i huset. Vi har även öppnat upp flera vägar och förstärkt med smide för att få stora och öppna ytor.

Utöver det har vi tillgänglighetsanpassat entrén utomhus och installerat en ny hiss vid entrén, byggt en ny lastkaj på ca 90kvm och ett fundament för lyftbord, skapat en ny terrass på ena gaveln för personalen samt gjort om alla grönytor runt fastigheten och rivit den gamla asfalten och bytt ut den.

projektinformation
Projektår: 2017
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad,
Beställare Frälsningsarmén,
 

Ansvarig

Martin Douhan
Affärschef
Telefon: 08-610 19 89
Mobiltelefon: 0730-26 19 89
E-post: martin.douhan@tlbygg.se