ICA Farsta

Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Farsta. Entreprenaden omfattar grundläggning, pålfundament, plattor på mark, stödmurar, hissgropar och väggar.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Nyproduktion, Övriga projekt, Typ av projekt,
Beställare ALAB,