BRF Tegnér, Uppsala

Vi utför ett arbete åt Besqab i Uppsala, Brf Tegnér på Tegnérgatan. Fastigheten är ett lamellhus om 6 trapphus och 86 lägenheter där vår del i projektet består i uppbyggnad av ett nytt yttertak på ca 1800m2 samt tillhörande skärmtak.

Projektet  startade den mars 2015 och vara helt klart december 2015.

 

projektinformation
Projektår: 2015
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Nyproduktion,
Beställare Besqab Projektutveckling AB,