Brf Stina

Projektet avser rivning av det befintliga gårdsbjälklaget och därefter uppbyggnad av ett nytt bjälklag på innergård om c:a 265 m². Befintliga installationer ska demonteras och sedan i möjligaste mån återmonteras efter återuppbyggt bjälklag. Innergården ska kompletteras med nya planteringar och inredning. Befintlig hyresgäst evakueras under entreprenadtiden varpå planering för minimerad evakueringstid är av yttersta vikt.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Beställare Brf Stina,