Brantingsgatan

Traditionellt stambyte och ytskicktrenovering inklusive byte av kök i 25 stycken lägenheter.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Beställare Mårtenby AB,