Bäckvägen Hägersten

Stambyte med kvarboende hyresgäster i 48 stycken lägenheter.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Bostäder, Ombyggnad,
Beställare AB Familjebostäder,