Ågesta Räddningsverk

Tillbyggnad av personalmatsal om ca 110 m² samt tilläggsisolering av befintlig byggnad och tillhörande markarbeten.

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Nyproduktion, Övriga projekt,
Beställare Fastighetskontoret,