Restaurangakademien

Omvandling av den gamla panncentralen i Slakthusområdet till restaurangakademie med storkök.
De nya lokalerna uppmärksammandes i  inredningsmagasinet Sköna hem efter renoveringen.

Sköna Hem, nummer 9/2009

projektinformation
Projekttyp Avslutade, Ombyggnad, Övriga projekt,
Beställare Fastighetskontoret,