Så jobbar vi

Våra kärnvärden och arbetsmetodik är en god grund i våra projekt. Våra värderingar långsiktighet, pålitlighet, samverkan och engagemang utgör tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare en garant för effektivitet och kvalitet. Att ha egna, utbildade yrkesarbetare är en avgörande kvalitetsfaktor. Precis som att vi ser hela företaget som ett team. Tillsammans bygger vi stolthet!

Utmärkande för TL Bygg är också en hög grad av samverkan, delaktighet och eget ansvar – några av våra främsta framgångsfaktorer för att stärka samhörigheten, arbetsglädjen och kvaliteten på resultatet.

Långsiktighet och samverkan
Lojaliteten mot våra kunder är en viktig hörnsten för oss. Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att vi snarare väljer kund före projekt. Våra kundrelationer är också goda och långa. Vi är raka och tydliga, engagerade och lyhörda mot våra beställare i varje uppdrag. En öppen och bra dialog med kunderna är viktigt. Genom att vara tydliga skapar vi delaktighet och rätt förväntningar och vi arbetar för att avtalen ska bli så bra som möjligt för alla parter. Vi strävar alltid efter att se sambandet mellan beställaren och dennes kund och anpassar ramarna för att nå slutresultatet. Vi tillämpar stor flexibilitet även vad gäller entreprenadform, beroende på vad kunderna vill utforma och påverka i detalj.

Kundundersökning
Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar genomför vi löpande en kundundersökning för att öka förståelsen för våra kunder och ta reda på hur vi kan bli bättre. I undersökningen tas ett antal olika frågeområden upp, som t.ex. bemötande, information och problemlösning.

Läs vad några av våra kunder säger om oss! >>