Våra värderingar

Våra värderingar är väl förankrade i organisationen sedan en lång tid tillbaka och grundar sig på en stolt byggmästartradition. De är stommen i företagets själ och genomsyrar vår vardag.

Långsiktighet
Vår verksamhet och vårt sätt att arbeta på bygger på långsiktighet. Både när det gäller goda relationer med kunder, samarbetspartners och hållbara byggnationer. Allt vi gör ska vara långsiktigt hållbart och alla parter ska vara nöjda. Lojaliteten mot våra kunder är en viktig hörnsten för oss. Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att vi snarare väljer kund före projekt. Vi har också ett ett långsiktigt engagemang i våra medarbetare vilket bland annat innebär vi satsar på trygga och säkra arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter och hälsofrämjande åtgärder.

Pålitlighet
Vi tar ansvar, presterar jämn och hög kvalitet, lovar det vi kan hålla och håller det vi lovat. Oss ska man kunna lita på i alla sammanhang och ett handslag gäller!

Samverkan
Vi strävar efter att vara lyhörda mot beställare, leverantörer och medarbetare i varje uppdrag. En öppen och bra dialog och en hög grad av samverkan är viktigt. Genom delaktighet och flexibilitet skapar vi mervärde för alla aktörer och optimerar resultatet. För oss som jobbar på TL Bygg råder en hög grad av samverkan, delaktighet och eget ansvar – några av våra främsta framgångsfaktorer för att stärka samhörigheten, arbetsglädjen och kvaliteten på resultatet.

Engagemang
Vi har genomgående en hög grad av engagemang  i vår verksamhet och i våra medarbetare. I våra projekt strävar vi efter att överträffa både oss själva och kundens förväntningar.

 

Vi bygger stolthet!