TL Byggs erbjudande

TL Byggs erbjudande bygger på fyra delar:

•    Lön & bonus
•    Villkor & förmåner
•    Personlig utveckling
•    Värden i bolaget

I bilden intill illustreras de olika delarna och ju längre medurs man kommer desto mer ökar det unika med TL Bygg vilket också är det som gör att en anställd stannar kvar under lång tid.

Kortfattad betydelse av de olika tårtbitarna:

Värden

TL Byggs kärnvärden är:
Långsiktighet, Pålitlighet, Samverkan, Engagemang

Våra medarbetare har i medarbetarundersökningar sagt bland annat detta:

•    På TL Bygg finns stort engagemang och alla vill prestera bra
•    Vi har kul tillsammans och en god gemenskap
•    Vi arbetar med frihet under ansvar
•    Det finns bra utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter att växa
•    Mycket god yrkeskunskap och hög standard på yrkesarbetare ger stolthet

Kommentarerna ovan vittnar om att vi på TL Bygg lever aktivt efter våra kärnvärden, något vi är mycket stolta över.

Personlig utveckling
Vi ger anställda möjlighet till personlig utveckling kopplade till företagets mål genom strukturerade modeller, utbildningsplaner, vilket ger de anställda möjlighet till en intern karriär.

Villkor och förmåner
TL Bygg har självklart kollektivavtal och generösa, uppskattade och anpassade förmåner.

Lön & Bonus
TL Byggs lönekriterier utgår från företagets lönepolicy och bygger på fyra hörnstenar som samverkar: Arbetsuppgiften, Individen, Marknaden & Strategiskt övervägande. Lönerna är alltså differentierade och delvis baserade på medarbetarens arbetsprestation, ansvar och kompetens.