Affärsstöd, tidigare Arbetschef

”TL Bygg satsar på sina medarbetare och vill man så finns det stora möjligheter, det är upp till en själv hur långt man kan gå”.

Möt Jonas Bölegård som gjorde sin praktik på TL Bygg under sin utbildning på Nackademin och sedan blev fast anställd. Under sina nio år i bolaget har han gjort en rejäl resa – från praktikplats under studierna till att bli en del av ledningsgruppen. En stor del av tiden jobbar Jonas på distans från Åre där han bor med familjen. Idag arbetar han som Affärsstöd i företaget men delade innan han började som det med sig av sina tankar kring hur det är att arbeta som arbetschef.

Vad gör man som arbetschef?
–  Jag ansvarar för en arbetsgrupp som jobbar med nyproduktion av bostäder i Gränby, Uppsala. Det innebär uppgifter som personalutveckling, lönesättning och att rätt person är på rätt plats. Jag har också det ekonomiska ansvaret för projekten och kontakt med beställaren av projektet.

Jag gör även en hel del kalkyler själv, det hör dock inte till vanligheterna som arbetschef. Utöver det sitter jag med i projekteringsgruppen för bostadsbygget, där husen definieras. Min roll är rådgivande – jag bidrar med kunskap om produktionsfasen för att säkra att man ritar fastigheterna på ett sätt som också går att bygga.

Vad gör du just nu?
– Jag jobbar mycket med bostadsprojektet i Gränbystaden där det första huset av tre byggs just nu, och ser till att allt flyter med organisationen. Dessutom är det projektering, kalkyler inför investeringsbeslut för det andra och tredje huset som ska byggas.

 Vad är roligast med ditt jobb?
– Att jag får jobba mycket med människor, både  med våra egna medarbetare och med beställare. Jag har många kontakter både i vår egen organisation och beställarorganisationen.

Vilken är din största utmaning?
– Ledarskapet. Att bryta gamla normer och få människor att tänka nytt. Byggbranschen är i regel väldigt konservativ. ”Så har vi alltid gjort”, är ett uttryck jag ogillar.

Vilka egenskaper har en bra arbetschef?
– Ledarskapet är jätteviktigt. Ekonomi och juridik är också viktiga kunskaper. Själva produktionen kan man delegera till den som kan det bäst – platschefen. Som arbetschef ser jag till att den personen har rätt förutsättningar.

 Vad är det bästa med TL Bygg?
–  Det är ett familjärt företag som samtidigt har ambitiösa utvecklingsplaner. Vi vill växa men i lagom takt. Det gör att det finns stora möjligheter att utvecklas i företaget. Man satsar på sina medarbetare och vill man så finns det stora möjligheter, det är upp till en själv hur långt man kan gå. Själv började jag som praktikant och nu sitter jag i ledningsgruppen. Det är också en kort väg från produktionsledet till ledningsnivå, alla känner alla.

Vad är TL Byggs styrka?
– Kompetensen hos medarbetarna. Alla är duktiga i sina roller och bra på det de gör. Sen är det ordning och reda rent administrativt. Det är också en trygghet och styrka att ha vårt moderbolag Atrium Ljungberg, som är ett fastighetsbolag, i ryggen. Vi samarbetar och lär av varandra.

Hur är det att jobba på TL Bygg?
– Det är en familjär stämning och vi gör mycket roligt tillsammans både i arbetet och utanför arbetstid.