Kompetensutveckling

För att hela tiden utvecklas vidare utmanar vi på TL Bygg oss själva. På så sätt kan vi skapa ännu mer att vara stolta över.

Vi vill vi främja en arbetsmiljö som tar tillvara kreativt tänkande och ansvarstagande för att medarbetarna skall stimuleras och motiveras i sin vardag. Vi strävar efter en hög grad av individuell handlingskraft. Detta uppnår vi genom ett ledarskap som delegerar befogenheter att påverka och agera, ger stöd och uppmuntrar till lärande och utveckling.

Metod för utveckling
Vår övertygelse är att tydligt ansvar, frihet och stimulerande arbetsuppgifter höjer motivationen och engagemanget hos våra medarbetare. Som en hjälp i detta arbete har vi en Performance Management-process. Den syftar till att förankra TL Byggs strategi och målsättningar hos alla medarbetare och att säkerställa att alla medarbetare har en klar insikt i vad de förväntas uppnå under året och hur de ska agera för att nå sina mål.

Great place to work
Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser som både attraherar och behåller. För att få vägledning om vad vi som organisation behöver förbättra och utveckla genomför vi en medarbetarundersökning genom Great Place to Work. Undersökningen identifierar våra styrkor och utvecklingsområden och ger oss de verktyg vi behöver för att skapa en hållbar arbetsplats. För vi vet ju, att hållbara medarbetare är medarbetare som över tid mår bra, trivs, presterar och utvecklas.