För samarbetspartners

Följande information ska framgå av faktura:

• TL Byggs fakturaadress samt leveransadress
• Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
• För- och efternamn på TL Byggs referensperson samt allmänna krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen (se nedan).

 


Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura bland annat innehålla uppgift om:

  • TL byggs fakturaadress
  • Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
  • För-och efternamn på TL Byggs referensperson samt för och efternamn på leverantörens referensperson
  • För och efternamn samt fullständigt personnummer på underentreprenörer som utför tjänster per timme
  • Fakturadatum
  • Affärshändelse, när den inträffat
  • Unikt fakturanummer för varje faktura
  • Säljarens registreringsnummer
  • Den eller de momssatser som gäller
  • Den moms som ska betalas

 


Fakturor som avser en byggtjänst ska upprättas enligt omvänd skattskyldighet

Fakturan ska vara utan moms • VAT-nr ska anges, för TL Bygg AB – VAT nr SE 556225-4440 • På fakturan anges också ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. För en mer noggrann definition av begreppet ”byggtjänst” se Skatteverkets lista över ”byggtjänster” och övrig information i ärendet.

 

 

 

ekonomi

 

 

Har du frågor gällande kund- eller leverantörsreskontran?

 

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ekonomiavdelning »