Ett hållbart företag

Urbanisering och satsningar på en hållbar stadsutveckling kräver inte bara att vi arbetar systematiskt för att minimera negativ påverkan på miljön utan kräver också internt hållbarhetsfokus och att vi tar socialt ansvar.

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor vilket genomsyrar allt från affärsmodeller, kundperspektiv och produktion till investeringar i våra medarbetare.

Företagets värderingar långsiktighet, pålitlighet, samverkan och engagemang ligger till grund för hela verksamheten, inte minst i synen på medarbetarna där satsningar görs på trygga och säkra arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter och hälsofrämjande åtgärder.

TL Bygg är certifierade enligt ledningssystemet BF9K som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företaget är också medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och stödjer dess mål och vision om moderna medarbetaravtal, en sund byggbransch och säkra arbetsplatser.

Johan Edlund, vd, om hållbarhet och säkerhet:
– Det är oerhört viktigt för oss att arbeta långsiktigt med medarbetare, beställare och leverantörer som delar våra värderingar. Vi vill ha hållbara medarbetare och beställare som delar vår syn på säkerhet. På så sätt kan vi uppnå en god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Och vi väljer endast projekt där vi är samordningsansvariga för att själva ha kontroll över projekten. Jag är övertygad om att medarbetare som trivs, mår bra och känner delaktighet bidrar till en god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Det är viktigt att vi som ledare sänder ut rätt signaler och är tydliga med hur vi ser på de här frågorna i alla led.

Socialt engagemang
Vi stödjer Stockholms stadsmission i deras arbete för människor som lever i utsatthet och hemlöshet.

Vi stödjer stockholms stadsmission