Nyheter

Ramavtal med Frälsningsarmén

6 februari, 2017

Vi har tecknat ett ramavtal med Frälsningsarméns Förlags AB som omfattar att beställaren vid behov ska kunna avropa förekommande arbeten. Avtalet gäller till och med 2017-12-31.

TL Bygg växer!

21 december, 2016

                      Under året som gått har vi hittills växt med 9 personer på tjänstemannasidan, en nettoökning på 25 %. Vi ser gärna fler kvinnor i byggbranschen och på vårt företag – och det går framåt för oss. Vi har nu 24 % kvinnor i denna […]

Kundundersökning

15 december, 2016

          Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar genomför vi löpande en kundundersökning för att öka förståelsen för våra kunder och ta reda på hur vi kan bli bättre. I undersökningen tas ett antal olika frågeområden upp, som t.ex. bemötande, information och problemlösning. Vi har påbörjat den digitala informationsinsamlingen […]

Vi stödjer Stockholms Stadsmission

7 december, 2016

Se filmen om vad stödet betyder för Stadsmissionens verksamhet och för människor som lever i utsatthet och hemlöshet.