Nyheter

Nytt projekt för Stockholm Stad

9 juni, 2017

Kontorsanpassning i Slakthusområdet TL Bygg kommer genomföra en ombyggnad åt Stockholm Stad/S:t Erik Markutveckling AB i Slakhusområdet. Ombyggnaden är en kontorsanpassning åt Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, om 4500 kvm. Vi vann, i hård konkurrens från åtta andra aktörer, projektet på LOU.

TL Bygg tilldelas Nacka Kommuns Miljödiplom

24 april, 2017

En del av Nacka Kommuns miljösatsning Nacka Kommun satsar hårt på miljöfrågor och sedan 2016 finns ett miljöprogram med sex lokala mål som alla ska vara uppnådda till 2030. Som en del av detta miljöarbete ligger att uppmuntra kommunens företagare att miljöcertifiera sig och diplomera dem som gör det. Den 20/4 mottog Camilla Alfalk, KMA-ansvarig på TL Bygg, detta […]

Ramavtal med Frälsningsarmén

6 februari, 2017

Vi har tecknat ett ramavtal med Frälsningsarméns Förlags AB som omfattar att beställaren vid behov ska kunna avropa förekommande arbeten. Avtalet gäller till och med 2017-12-31.

TL Bygg växer!

21 december, 2016

                      Under året som gått har vi hittills växt med 9 personer på tjänstemannasidan, en nettoökning på 25 %. Vi ser gärna fler kvinnor i byggbranschen och på vårt företag – och det går framåt för oss. Vi har nu 24 % kvinnor i denna […]