En dag på jobbet

Vi följer våra kollegor en dag på jobbet för att få en djupare förståelse för deras roll i verksamheten men också för att lära känna dem bättre som personer och arbetskamrater. Vi tar bland annat reda på vilka personliga och professionella egenskaper som är viktiga och nödvändiga i respektive yrke, vad som är roligast och kanske tråkigast med deras jobb samt vad som är bäst med att arbeta på TL Bygg. Vi ställer också frågan ”Vad skulle ske om inte du fanns här” och även om svaren är ganska väntade är de också något skrämmande. Läs mer nedan:

 

En dag på jobbet med Ingrid Sandstedt, Leverantörsreskontra >>